AT udvikling

Vision

At opleve glade og tilfredse kunder, der har opnået forbedrede resultater både menneskeligt, økonomisk og bæredygtighedsmæssigt.

Mission

At hjælpe vores kunder med at skabe vækst og sunde resultater via god ledelse, høj medarbejdertrivsel, samt en klar og operationel strategi, som bidrager positivt og bæredygtigt til miljø og samfund.

Indehaver Annette Mørk Thøisen:

Annettes passion er at hjælpe og coache kunderne, så de bliver energifyldte og motiverede virksomhedsindehavere, ledere og medarbejdere, der forfølger og lykkes med at nå deres mål og drømme såvel arbejdsmæssigt som privat.

Annette har en lang baggrund indenfor leder-, team- og personlige udviklingskurser samt coaching på alle niveauer i de virksomheder vi arbejder med. Gennem de seneste 25 år har Annette beskæftiget sig med og uddannet sig i strategi og organisations-, ledelse, team og personlig udvikling  herunder kommunikation, coaching, feedback og stresshåndtering. Annette er blandt sine kunder kendt for at have en god indlevelsesevne, stort engagement og smittende energi i arbejdet med at opnå de aftalte resultater.

Hun har mere end 4.000 kurser og coaching-forløb bag sig, og har herigennem opnået bred erfaring på tværs af brancher og organisationer.

Indehaver Jakob Thøisen:

Jakobs passion er at hjælpe kunderne med strategi og organisationsudvikling herunder den bæredygtige udvikling og arbejdet med ESG og FNs 17 Verdensmål.

Jakob brænder for at bringe sin brede erhvervserfaring og sit omfattende nationale og internationale netværk i spil, til gavn for kunderne.

Jakob er netop startet  i AT udvikling efter en lang erhvervskarriere i flere forskellige virksomheder.  Fra 2011 til januar 2023, har Jakob fungeret som CEO i en videns tung international produktionsvirksomhed. I denne periode formåede han og medarbejderne at fordoble virksomhedens størrelse målt på omsætning og indtjening. Jakob er drevet af at skabe værdi og stræber efter at effektivisere, professionalisere og internationalisere virksomheder.

Som person og leder er Jakob drevet af hæderlighed, ansvar og engagement. Han vægter selvironi og humor som væsentlige elementer i arbejdsdagen og mener, at det er vigtigt at skabe en positiv og støttende udviklingskultur.

For yderligere information om AT udvikling kontakt indehaver Annette Mørk Thøisen på mail: annette@atudvikling eller mobil 21 29 86 85 eller klik her. Kontakt Jakob Thøisen på mail: jakob@thoisen.eu eller mobil 23 34 47 70.